Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo CSIC

Výzva na podávanie návrhov projektov SAV-CSIC v rámci programu Mobility na obdobie 2024 –2025

5. 6. 2023 | videné 390-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci programu Mobility s pracoviskami Španielskej národnej rady pre výskum (CSIC) na obdobie 2024 – 2025.

Harmonogram výzvy

12. jún 2023: Otvorenie výzvy

14. september 2023: Ukončenie výzvy

Október 2023: Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV

November 2023: Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami a Predsedníctvo SAV

December 2023: Oznámenie výsledkov

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Odboru medzinárodnej spolupráce.

 

Spracovala: Lucia Kürthiová, OMS SAV

Súvisiace články