Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na Vedu v CENTRE

Veda v CENTRE: Fakty a fikcia vo vede a v umení

5. 6. 2023 | videné 649-krát

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie o svete? Kam zaraďujeme fotografiu? Prečo pri vymyslených dojímavých príbehoch plačeme? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 29. júna 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Hosťami podujatia budú prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i, a Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mgr. Michal Šedík, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Fikcia je zložkou špecifických literárnych textov, ale aj súčasťou pojmových sústav vedy, napríklad fyziky či biológie, v ktorých sa operovalo s entitami, ako je éter, rôzne fluidá, flogistón, vis vitalis alebo entelecheia, Homo oeconomicus, svetové spoločenstvo či globálna spravodlivosť. Pojmy sú fikcie, ide o empiricky prázdne pojmy, no plnia explanačnú funkciu. Umenie sa často chápe ako vytváranie fiktívnych príbehov, ktoré prezentujú bežné podoby prežívania a osobnú skúsenosť so svetom, lenže nevykresľujú skutočnosť. Napriek tomu umelecké diela nie sú iba zábavou a často ich považujeme za zdroj poučenia a poznania. Ako možno vysvetliť tento paradox? Vieme odlíšiť fakt od fikcie a naopak?

Podujatie sa uskutoční 29. júna 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. júna 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

 

Spracovala: Alžbeta Králiková, CVTI SR

Súvisiace články