Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci a účastníčky ESTIV kurzu

Už 8. ročník excelentného ESTIV kurzu vyškolil mladých vedcov a vedkyne v oblasti in vitro a in silico toxikológie

2. 6. 2023 | videné 499-krát

V dňoch 29. mája až 2. júna sa koná v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. (CEM SAV), 8.ročník ESTIV Applied Training Course, zameraný na inovatívne prístupy hodnotenia toxicity pomocou in vitroin silico postupov a praktické ukážky testovacích metód. Kurz absolvovalo 16 mladých vedcov a vedkýň z ôsmich európskych krajín a Turecka.

ESTIV Applied Training Course (ESTIV aplikovaný tréningový kurz) je určený predovšetkým expertom a expertkám z akademickej oblasti, regulačných orgánov a firiem, ktorí/é sa vo svojej kariére začali venovať toxikologickým metódam využívaných na predikciu účinkov látok in vitroin silico výstupy (ide o tzv. inovatívne prístupy, „New Approach Methodologies“ alebo NAMs. Využitie NAMs v toxikológii naberá na význame. Reflektuje európske legislatívne zmeny, ktoré obmedzujú alebo dokonca zakazujú používanie laboratórnych zvierat na účely hodnotenia rizík chemických látok, kozmetiky, ale napríklad aj zdravotníckych pomôcok. Precízne prevedenie týchto moderných metodík je kľúčové. ESTIV kurz si preto kladie za cieľ vyškoliť mladých profesionálov a profesionálky podľa najnovších poznatkov v oblasti aplikovanej in vitro toxikológie.

„Hnacou silou pre vytvorenie kurzu bola naliehavá potreba odborníkov a odborníčok, vyškolených v oblasti in vitro a in silico toxikológie pre hodnotenie rizík chemických látok a ich zmesí. Tento rok sa nám podarilo kurz zorganizovať na Slovensku a prilákať zaujímavé spektrum účastníkov a účastníčok z celej Európy. Medzi nimi boli aj vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied, ale aj zástupcovia zo štátnych orgánov ako napr. zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Centra pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva SR. Atraktivite kurzu pomohlo aj silné obsadenie prednášajúcich. Medzi nimi boli svetovo uznávaní vedci a vedkyne z európskych univerzít i z firiem, ktoré sú etablované v oblasti in vitro toxikológie. Som veľmi rada, že kurzu sa čoraz častejšie zúčastňujú aj ľudia, ktorí sa štandardne venujú testovaniu toxicity látok na laboratórnych zvieratách. To je nesporným dôkazom toho, že si vedci a vedkyne uvedomujú potrebu oboznámiť sa s najnovšími trendami a smerovaním v oblasti toxikologických testovacích metód a regulačnej toxikológie,“ vysvetľuje Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. V. i., prezidentka ESTIV a hlavná organizátorka kurzu.

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD., účastníčka kurzu a vedkyňa z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, komentuje kurz: „Som veľmi rada, že som sa mohla tohto vysoko interaktívneho kurzu zúčastniť. Obzvlášť oceňujem, že sme mohli teóriu ihneď previazať s praxou. Nielen, že sme si metodiky vyskúšali, ale naučené poznatky sme aplikovali aj počas rozboru reálnych prípadových štúdií hodnotenia rizík chemických látok. Vďaka kurzu som tiež nadviazala nové kontakty s kolegami a kolegyňami, ktorí/é pracujú v oblasti in vitro toxikológie a in silico modelovania.“

Intenzívny kurz organizuje už od roku 2015 European Society of Toxicology In Vitro (Európska spoločnosť pre toxikológiu in vitro, ESTIV). Spoluorganizátorom podujatia bol tento rok Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i. Ďalší ročník ESTIV kurzu sa bude konať v máji 2024. Bližsie informácie budú uvedené na webstránke organizácie ESTIV (www.estiv.org)

 

Spracovala: Lucia Milec, CEM SAV, v. v. i.

Foto: Helena Kanďárová, CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články