Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

COINTT 2023

Finišujú prípravy na najväčšiu konferenciu o transfere technológií COINTT 2023

10. 5. 2023 | videné 534-krát

Hlavný organizátor Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) už finišuje s prípravou  najväčšieho odborného fóra o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer), ktoré sa aj tento rok uskutoční na jeseň. Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.

Hlavným odkazom COINTT 2023 bude podľa organizátorov poznatok, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe. „Konferencia poskytne priestor pre diskusiu a výmenu názorov medzi odborníkmi na ochranu duševného vlastníctva, transferu technológií, inovácií a prepájania akademického a komerčného sveta,“ približuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií. 

Prednášky a diskusie sa budú venovať aj vízii v procese transferu technológií na Slovensku. Otvorí sa téma minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov či otázka zriadenia národnej autority. Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. V tejto súvislosti sa uvedie aj porovnanie praxe na Slovensku a v zahraničí, spomenú sa rozdiely v „prepájaní“ vedeckých inštitúcií s podnikateľským sektorom v jednotlivých krajinách.

Spektrum tém, ktoré predstavia renomovaní spíkri na konferencii COINTT 2023, je široké. Počas dvoch konferenčných dní sa budú venovať spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, rovnako aj príkladom spolupráce a „zosieťovaniu“ pracovísk pre transfer technológií v zahraničí. Diskutovať sa bude o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Nebude chýbať ani téma etiky v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Cena za transfer technológií pre najlepších

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Aj v roku 2023 budú ocenené najlepšie inovácie a nové technické riešenia, ktoré do súťaže prihlásia zástupcovia akademických inštitúcií. Nominácie možno prihlasovať do 31. augusta 2023. Odborná porota následne rozhodne o víťazoch v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA A POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

 

Zdroj: CVTI SR

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články