Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Rolf Parr z Duisbursko-Essenskej univerzity

Pozvánka na prednášku Interdiskurstheorie. Theoretischer Rahmen – Operationalisierung – Analysebeispiele

9. 5. 2023 | videné 347-krát

Profesor Rolf Parr z Duisbursko-Essenskej univerzity prednesie na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., prednášku s názvom Interdiskurstheorie. Theoretischer Rahmen – Operationalisierung – Analysebeispiele (Teória interdiskurzu. Teoretický rámec – operacionalizácia – príklady analýzy). Podujatie sa bude konať v stredu 10. mája 2023 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., a online (tlmočenie do slovenčiny cez Zoom).

Prvá časť prednášky predstaví prístup založený na teórii a analýze interdiskurzov, ako sa v posledných desaťročiach rozvíjal v oblasti literárnej a kultúrnej vedy na univerzitách v Bochume, Dortmunde a Duisburgu-Essene. V druhej časti sa bude prostredníctvom príkladov analýzy kolektívnych symbolov demonštrovať prechod od teórie k analýze interdiskurzov, t. j. transfer teórie do súboru analytických nástrojov. Tretia časť prednášky sa bude venovať niektorým konkrétnym príkladom z oblasti politiky a formovania kultúrnych alebo literárnych skupín, a to v súvislosti s otázkou, ako možno pomocou teórie interdiskurzov uchopiť kolektívne a individuálne identity. Ide o súhru integrácie praxe, t. j. sociálnych podoblastí prepojených interdiskurzívnymi prvkami (formujúci projekt) so zúčastnenými sociálnymi vrstvami – alebo „triedami“ či „prostrediami“ (sociálny projekt). Záverečná rekapitulácia zhrnie následnosť možných krokov analýzy interdiskurzov.

Hosťovská prednáška sa koná v rámci projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 880 5846 5470
Passcode: 930501

 

Spracoval: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: archív ÚSvL SAV, v. v. i.

Súvisiace články