Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Každú z prednášok ocenili popularizátori vedy dlhým potleskom

Seminár pre popularizáciu vedy predstavil silu príbehu

29. 3. 2023 | videné 697-krát

Pre vedcov a vedkyne môže byť problém odprezentovať výsledky svojej práce bežnému publiku. Pokiaľ chceme osloviť ľudí, je nutné prerozprávať odborný text do jazyka, ktorému porozumejú naši rodičia, dokonca aj deti.

Seminár pre popularizátorov a koordinátorov popularizácie na pracoviskách SAV sa konal 20. – 21. marca v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Po úvodných slovách Mareka Radvanského a Michala Kšiňana, členov Predsedníctva SAV, predstavila Monika Tináková z Referátu pre komunikáciu a médiá SAV Stratégiu komunikácie SAV.

Prvou prednášajúcou bola Viera Kulichová, vedúca domácej redakcie TASR. Vo svojej prezentácii Ako zrozumiteľne odprezentovať prácu vedcov cez médiá širokej verejnosti poukázala z pohľadu novinárky tlačovej agentúry na dôležitosť aktualizačného momentu správy. Vedcom otvorene poradila dbať na jasnosť, stručnosť a výstižnosť správy s dôrazom na popularizačný jazyk odborného textu, pretože len o taký text prejavia záujem aj médiá.

Potrebujete pomôcť s medzinárodnými projektami? Na túto otázku ponúkli vo svojej prezentácii odpoveď Dominika Zsapková Haringová a Zuzana Hrabovská z Kancelárie na podporu EÚ projektov. Podobným spôsobom ponúkli odpoveď na otázku Ako dostať svoj nápad do praxe? Natália Feriančeková a Anton Bittner z Kancelárie pre transfer technológií SAV.

Tému Sociálne siete vo vede – ich význam, prínos a zacielenie bližšie predstavil Martin Rajec, Digital Ideamaker Lead z digitálnej reklamnej agentúry Zaraguza. Z pozície skúseného marketéra povzbudil vedkyne a vedcov, aby prezentovali prácu svojho ústavu prostredníctvom svojej osobnosti. Zdôraznil takisto, že sociálnym sieťam vládnu krátke videá a je lepšie publikovať menej obsahu s vyššou kvalitou.

Podvečerný blok vo forme otvorenej diskusie moderovala Katarína Gáliková. V odľahčenej atmosfére sa prezentovali mnohé príklady dobrej praxe v popularizácii vedy na SAV. Ako sa ukázalo, s touto témou do značnej miery súvisia aj konkrétne problémy, ktoré je ešte potrebné v rámci popularizácie na pôde SAV vyriešiť.

Druhý deň seminárov otvorila Lívia Hlavačková, úspešná autorka fantasy príbehov a vedecko-popularizačných článkov. Vo svojej prednáške Poľudštenie vedy poukázala na silu príbehu a potrebu dobre poznať svoje publikum, pretože žiadna téma sa nedá spracovať pre všetkých. Odhalila tiež silu ticha v rámci prednášky.

Gregor Mareš, moderátor vzdelávacích relácií VAT magazín a EXPERIMENT na RTVS, a jeho prednáška na tému Veda nie je nuda! v sebe spojili seminár s workshopom. Čo pomôže pri vystúpení v médiách najviac? Prax, odporučil G. Mareš. Poradil tiež, že tému možno predať jedine ak je podaná atraktívnym spôsobom, ktorý zaujme. Poukázal na to, aké dôležité je byť pri verejných vystúpeniach sám sebou a vedieť tiež priznať, že na niektorú z otázok nepoznáte odpoveď.

Na záver vystúpili Marek Radvanský a Pavol Siman, členovia Predsedníctva SAV, s prezentáciou úspešného pražského Veľtrhu vedy 2022. Na konkrétnych prípadoch ponúkli inšpirácie aj pre ústavy SAV pri prezentovaní svojich výsledkov.

Fotogaléria

 

Spracovala: Stanislava Longauerová

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články