Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenený Jozef Vozár s predsedom SAV

Jozef Vozár si prevzal Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách

10. 3. 2023 | videné 599-krát

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách si v piatok 10. marca 2023 z rúk predsedu akadémie prof. Pavla Šajgalíka prevzal doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV, v. v. i. Vyznamenanie je ocenením jeho vedeckých výsledkov, vedecko-organizačnej činnosti a rovnako aj prejav uznania za jeho principiálne postoje a angažovanosť vo veciach SAV a v celospoločenských diskusiách.

„Tieto vzácne stretnutia bez hektiky a tlaku sú veľmi peknou príležitosťou zastať a porozprávať sa o oceňovanom človeku, o jeho práci, ktorú robil aj prečo ju robil a pripomenúť si kúsok z jeho a možno i našich životov,“ uviedol na úvod slávnostného stretnutia prof. Pavol Šajgalík. Na podujatí boli prítomní aj podpredsedovia SAV Miroslav Morovics a Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV Róbert Karul, kolegovia laureáta z „domovského“ ústavu Oľga Ovečková a Lukáš Lapšanský a nechýbali ani najbližší Jozefa Vozára. Na úvodné slová nadviazal so slávnostným laudáciom podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied M. Morovics, ktorý vyzdvihol nielen vedecké výsledky a bohatú publikačnú činnosť J. Vozára, ale aj jeho ľudské či organizačné kvality. Do Ústavu štátu a práva SAV nastúpil hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia v roku 1989 a pôsobí tam až doteraz. Okrem viacerých kratších pobytov absolvoval veľmi podnetné dlhodobé zahraničné pobyty,“ konštatoval v laudáciu M. Morovics, pričom vyzdvihol najmä pôsobenie J. Vozára ako štipendistu Humboldtovej nadácie na Právnickej fakulte Mníchovskej univerzity (LMU) roku 1996 a v roku 2000 na Inštitúte Maxa Plancka, rovnako v Mníchove.  

Ján Vozár sa v rámci odbornej špecializácie a vo výskume venuje právu v mediálnej oblasti a reklamnej sfére, obchodnému a finančnému právu, problematike ochrany osobnostných práv a slobody prejavu, v neposlednom rade aj dejinám práva a významným osobnostiam v tejto oblasti na Slovensku. Práve v tejto oblasti založil monografickú edíciu Významní slovenskí právnici (Veda, vydavateľstvo SAV), v rámci ktorej sám spracoval dielo Významní slovenskí právnici z Liptova (2016). „Spolu s profesorkou Oľgou Ovečkovou vydali  roku 2017 kolektívnu monografiu 100 rokov časopisu Právny obzor, ktorá je sama osebe významným príspevkom k dejinám právneho myslenia na Slovensku,“ ozrejmil M. Morovics a vyzdvihol aj profesionálne kvality a občianske postoje J. Vozára. „Tie boli reflektované aj významnými poradenskými a odbornými postmi. V rokoch 2010 – 2012 bol poradcom premiérky Ivety Radičovej pre oblasť rozvoja demokracie a boja proti korupcii. V rokoch 2014 – 2019 bol členom Súdnej rady SR a od roku 2021 je členom Právnej rady Národnej banky Slovenska, čím ani zďaleka nevymenovávam všetky jeho pozície v odborných a občianskych grémiách,“ povedal M. Morovics.

Celé laudácio doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc., je v prílohe.

„V živote som mal vždy šťastie na ľudí,“ skonštatoval po prebratí ocenenia Jozef Vozár a spomenul nielen svoju rodinu, ale aj spolupracovníkov v SAV, najmä v ústave štátu a práva. V akadémii podľa vlastných slov síce začal pracovať neplánovane, no o to šťastnejšie potom hodnotil toto rozhodnutie. „Najmä, keď to boli deväťdesiate roky, ktoré boli aj z právnického hľadiska veľmi dynamické. Som veľmi rád, že som sa vtedy nedal zlákať,“ hodnotil ocenený vedec a dodal, že počas celej svojej právnickej praxe robil len „pozitívne“ právo.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články