Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Spoločné foto

Delegácia IIASA navštívila SAV

24. 11. 2022 | videné 621-krát

Nadviazanie spolupráce so Slovenskou akadémiou vied bolo cieľom návštevy delegácie Medzinárodného inštitútu aplikovaných analýz (IIASA) so sídlom v rakúskom Laxenburgu, ktorú viedol generálny riaditeľ Albert van Jaarsveld. Návšteva sa uskutočnila vo štvrtok 24. novembra 2022. Delegáciu IIASA prijali podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., člen Predsedníctva SAV za 1. oddelenie vied SAV Ing. František Simančík, PhD. a Mgr. František Fundárek, CSc., zástupca Odboru medzinárodnej spolupráce SAV.

Podpredsedníčka SAV Zuzana Panczová na úvod oboznámila hostí so štruktúrou a spôsobom fungovania akadémie. Generálny riaditeľ IIASA Albert van Jaarsveld v nadväznosti na to poskytol stručný prehľad o histórii IIASA. Medzinárodný inštitút aplikovaných analýz vznikol pred 50 rokmi s cieľom podporovať spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami a komunitami v podmienkach studenej vojny. Na začiatku mal šesť členov zo Západu a rovnako šesť z Východu, pričom postupne sa ich počet rozrástol na súčasných 23. Slovenská republika bola členom IIASA v rokoch 1994 – 2003 a po dlhšej pauze došlo v roku 2020 k obnoveniu členstva. Hlavnými oblasťami spolupráce medzi Slovenskom a IIASA sú napríklad vplyv klímy na globálne poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť a stratégie v oblasti klimatických zmien a energetiky smerujúce k udržateľnej budúcnosti.

Člen Predsedníctva SAV František Simančík v diskusii so zástupcami IIASA zdôraznil záujem zapojiť sa do programov a projektov pokrývajúcich široké spektrum vedných oblastí vrátane spoločenských a humanitných vied. Tieto programy sa odvíjajú od Stratégie IIASA, ktorú Výbor IIASA schvaľuje vždy na 10 rokov, pričom aktuálna stratégia pokrýva obdobie do roku 2030. F. Simančík spomenul aj pretrvávajúci problém slovenskej vedy spočívajúci v odlive mozgov a zdôraznil, že programy IIASA pre mladých vedcov môžu byť jedným zo spôsobov, ako mu čeliť.  Obe strany sa zhodli, že SAV by sa mohla zapojiť do aktivít IIASA z pozície NMO Secretary, ktorú by obsadila po predchádzajúcej dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Spracoval: František Fundárek, OMS SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články