Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedecké večerníčky

Nová séria Vedeckých večerníčkov

9. 11. 2022 | videné 540-krát

Občianske združenie Vedecký brloh pripravilo počas Týždňa vedy a techniky pre mladých nadšencov vedy novú sériu podcastov – Vedeckých večerníčkov, pri ktorých združenie spolupracuje s vedcami SAV.

Zvedavé otázky v týchto podcastoch kladú vedcom zo SAV žiaci zo Základnej školy Nižná brána Kežmarok.

• Mgr. Mareka Husárika, PhD., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., sa pýtajú na zaujímavosti zo sveta vesmíru

• Pri RNDr. Matúšovi Mihálikovi, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., sa zaujímajú o stroje, ktoré robia náš život jednoduchším

• RNDr. Márie Zentkovej, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., sa deti mohli pýtať na magnety a magnetizmus.

Počúvajte všetky Vedecké večerníčky, podcasty pre deti o vede!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Vedecký brloh 

Súvisiace články