Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenená Tatiana Zachar Podolinská a podpredseda SAV Martin Venhart

Čestná plaketa SAV za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách pre Tatianu Zachar Podolinskú

25. 8. 2022 | zhliadnuté 680-krát

Z rúk podpredsedu SAV Martina Venharta si vo štvrtok 25. augusta 2022 prevzala Čestnú plaketu SAV za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách Tatiana Zachar Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Ocenenie dostala za významný prínos k rozvoju vedeckého poznania ako samostatná vedecká pracovníčka a riaditeľka ústavu. Na slávnostnom akte boli prítomní aj členovia Predsedníctva SAV – podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Zuzana Panczová, Róbert Karul a Marek Radvanský.

„Tieto chvíle oceňovania pracovníkov akadémie sú veľmi vzácne, lebo vtedy máme možnosť uvedomiť si, že bez týchto vynikajúcich vedcov by SAV nemala to miesto v spoločnosti, aké má,“ uviedol v príhovore Mgr. M. Venhart, PhD.

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD., je popredná expertka v rómskych štúdiách a výskume súčasnej religiozity na Slovensku a v Európe. „Dlhodobo sa venuje problematike Rómov na Slovensku, ľudovej religiozite, religiozite Rómov, mariánskej úcte, náboženskej ikonografii a európskym mytológiám,“ charakterizoval v laudáciu vedeckú činnosť ocenenej vedkyne člen Predsedníctva SAV Mgr. Róbert Karul, PhD. Od roku 1997 pôsobí T. Zachar Podolinská ako vedecká pracovníčka na vtedajšom Ústave etnológie SAV, v roku 2002 získala hodnosť samostatná vedecká pracovníčka a od roku 2012 až doteraz vykonáva funkciu riaditeľky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. „Participovala a viedla viacero národných a medzinárodných výskumných projektov zameraných na oblasť rómskych a náboženských štúdií, sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou, súčasnú religionizitu a duchovnosť,“ uviedol R. Karul a vyzdvihol aj jej publikačnú a projektovú činnosť. V roku 2016 spolueditovala monografiu Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ktorá mala značný ohlas vo vedeckej komunite a získala viacero ocenení. V rokoch 2017 až 2019 na ÚESA SAV koordinovala medzinárodný projekt DRIM – Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants, v rámci EÚ projektovej schémy Interreg.

Od roku 2020 je Tatiana Zachar Podolinská prezidentkou medzinárodnej spoločnosti Gypsy Lore Society. Okrem iných ocenení je držiteľkou Ceny Slovenskej akadémie vied v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a Ceny Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV.

Celé znenie laudácia v prílohe.

Ďakovná reč T. Zachar Podolinskej patrila – ako sama konštatovala, „dvom jednotkám v jej živote“ – SAV a rodine. „Nesmierne si vážim, že som dostala ocenenie ako pomerne mladá vedkyňa. Poznám veľa špičkových vedcov, ktorí sú ako ja ´SAV pozitívni´ a svoju prácu robia vynikajúco, no nie každý môže byť ocenený. O to viac si túto cenu vážim. Je to veľmi príjemné a hreje ma to pri srdci,“ uviedla T. Zachar Podolinská a jedným dychom vyjadrila veľkú vďaku svojej rodine, ktorá „je pre mňa všetkým“. Spomenula oboch rodičov, manžela i deti, ktoré ju mnohé naučili. „Je to zázemie, ktoré je nenahraditeľné,“ dodala ocenená vedkyňa Tatiana Zachar Podolinská.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články