Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ERC, logo

Výzva na predkladanie návrhov v rámci SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants

29. 6. 2022 | videné 454-krát

Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2022 – 2023. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant. Ide o program, ktorý podporuje pobyty možných uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov v zahraničí.

Grant udeľuje SAV na obdobie jedného až troch mesiacov v sume maximálne 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami organizácie SAV.

Uzávierka na podávanie návrhov je 30. september 2022.

Bližšie informácie sa dozviete na webovej stránke Odboru medzinárodnej spolupráce SAV.

Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, bude k dispozícii na odbore medzinárodnej spolupráce na vyžiadanie.

Kontaktná osoba: PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. (dolna@up.upsav.sk)

 

Text: Ľudmila Dolná, OMS SAV

 

Súvisiace články