Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

Nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

16. 6. 2022 | videné 837-krát

Ako funguje Rada riaditeľov SAV, prečo sa sviatky menia a čo vyjadrujú, ktorí mladí vedci uspeli v súťaži o študentskú osobnosť (a prečo), čo prináša ústavom spájanie do centier? Tieto a ďalšie informácie možno nájsť v treťom tohtoročnom čísle dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV.

Naše debaty sú náročné,“ hovorí o Rade riaditeľov SAV Matej Ruttkay, jej predseda a riaditeľ Archeologického ústavu SAV, v. v. i. „Ale jednoznačne je to dôležité cizelovanie kvalitných návrhov riešenia často veľmi komplikovaných tém.“ Rozhovor s týmto vedcom a manažérom vedy - pod titulkom Jasné pravidlá Rady riaditeľov SAV.

„Mať okolo seba ľudí, ktorých práca baví, vedia, čo chcú, a sú rozhodnutí posúvať svoje poznatky ďalej, vedia jeden druhého rešpektovať, vzájomne sa počúvať a inšpirovať, považujem za kľúčové,“ hovorí Anna Kalistová, vedúca košického Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. O pôsobení ústavu v rámci centra, jeho zameraní i o tom, ako táto inštitúcia dokáže využiť svoje pôsobenie na východnom Slovensku na regionálnu orientáciu výskumu hovorí v rozhovore Regionálne pôsobenie vnímame ako našu výhodu.

Študentskými osobnosťami Slovenska za akademický rok 2020/2021 sú aj vedci zo Slovenskej akadémie vied. Zuzana Pös z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Oliver Zajac z Historického ústavu SAV, v. v. i. (na snímke vpravo). Špeciálnu Cenu spoločnosti ABB (Priemysel 4.0) získal Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i. Ich profily prináša časopis v bloku článkov pod titulkom Študentská osobnosť Slovenska.

„Nič sa nekončí. Šibačka ostane šibačkou. Ide o optiku. Musíme si dopriať pohľad na súčasné funkcie sviatkov. A uvedomiť si, že obsahy ostanú, hoci formy sa menia,“ zdôrazňuje Katarína Popelková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., ktorá sa venuje štúdiu súčasných sviatkov. Viac v profile Sviatky sú zrkadlo spoločnosti.

Viac na Akadémia / Správy SAV - časopis Slovenskej akadémie vied

 

Text: Martin Podstupka

Foto: Marek Lukacko

Súvisiace články