Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedec roka 2021 Pavol Prokop

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2021

15. 6. 2022 | zhliadnuté 712-krát

Vedcom roka za rok 2021 sa stal prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu zoológie SAV, v. v. i. Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi laureátmi boli aj ďalší vedci SAV. Ocenenie Mladá vedecká pracovníčka získala Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., v Bratislave. Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV, v. v. i., v Bratislave.

Organizátorom podujatia, ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku, boli Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. 

Ocenenia sa odovzdávali v piatich kategóriách: Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Ocenené vedecké osobnosti za rok 2021

  • Vedec roka: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý objasnil nové poznatky o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi. V súčasnosti pracuje s veľmi zriedkavým druhom pavúkov, ktoré nosia samičke svadobný dar. 
  • Mladá vedecká pracovníčka: Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV, v v. i., v Bratislave. Ocenenie získala za identifikáciu a popísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1, ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky práce boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications.
  • Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím inovatívnym výskumom a implementáciou unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.
  • Technológ roka: prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom v Prešove. Ocenenie získal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV, v. v. i., v Bratislave, ktorý zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov, najmä výsledkami pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

„Objavili sme a vysvetlili, ako funguje receptor GPR180 a toto by v budúcnosti mohlo slúžiť na liečbu obezity a pridružených metabolických komplikácií," uviedla po udelení ceny Lucia Balážová z BMC SAV, v. v. i., ktorá poďakovala najmä kolegom za vynikaúcu spoluprácu a svojej rodine za veľkú podporu, bez ktorej by si toto ocenenie nemohla prevziať. Dodala, že slovenská veda je veľmi podvyživená a bez fiancií to nejde. „Máme tu úžasný ľudský potenciál, kopec skvelých výskumníkov, ktorí majú idey, know-how.“

„Pri zahraničných projektoch sa držím hesla, keď je človek sám, toho veľa neurobí, ale keď je viac vynikajúcich partnerov, urobíme toho veľa," ohodnotil svoje ocenenie Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV, v. v. i. a dodal, že od roku 1994 bol spolu so svojím tímom úspešný vo viac ako 30 projektoch.

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi šesťdesiatich ôsmich nominovaných. Tvorilo ju šesť členov, pričom išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Boli nimi prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.; MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.; Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING.

Nad 25. ročníkom oceňovania významných vedcov a vedkýň, technológov a mladých výskumníkov prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Slávnostné podujatie svojimi vstupmi spríjemnili akordeonista Boris Lenko a violončelista Jozef Lupták.

Na podujatí sa zúčastnili Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia hodnotiacej komisie podujatia, rektori viacerých slovenských univerzít, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: CVTI SR

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Súvisiace články