Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

VEDA SK: Fyzika v atraktívnom „balení“

10. 6. 2022 | zhliadnuté 439-krát

Akonáhle sa začneme pohybovať v oblasti kvantových technológií, signálka mozgových závitov avizuje ohrozenie. Ako rýchlo pochopiť ich princípy, procesy aplikovania a možnosti využitia? Ako vstupuje kvantová fyzika do našich životov a najmä ako ich ovplyvňuje smerom do blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti?

Nebojme sa fyziky – tak znie úvodný slogan tradičného stretnutia vo vede SK v Rádiu Slovensko. Tentoraz s podtémami kvantové technológie a inonizujúce žiarenie. S fyzikou sa stretávame v našich životoch neustále bez toho, aby sme si to osobitne uvedomovali. Značná časť našej populácie  ju však vníma ako nedostupnú, resp. málo zrozumiteľnú vedeckú sféru. Čiastočne to vyvrátia hostia júnovej Vedy SK. Pozvanie do štúdia Rádia Slovensko tentoraz prijali doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD., z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a doc. Mgr. Mário Ziman, PhD., riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV.

Spoločne otvoríme témy prienikov fyziky do našich životov, jadrového žiarenia, elektrónových urýchľovačov, ale aj kvantových technológií a ich perspektív pre dostupné užívanie v budúcnosti. Ak to na prvý pohľad vyzerá na „ťažkú“ tému, nemusíte sa obávať. Vo Vede SK totiž popularizujeme vedecký výskum a jeho výsledky čo najprístupnejšou formou. Aj tentoraz v kontexte úvodného sloganu: Nebojme sa fyziky.

Vedu SK vysiela Rádio Slovensko v sobotu 11. júna od 22.20 do 24.00 hod.

 

Text: Stano Ščepán

Foto: pixabay.com/Gerd Altmann

Súvisiace články