Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Expozíciu v stánku ÚKE SAV, v. v. i., navštívil minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., na 11. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej

9. 6. 2022 | videné 528-krát

Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) SAV, v. v. i., sa 7. – 8. júna 2022 zúčastnil poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa, zameranej na prezentáciu poľnohospodárskej techniky, technológií obrábania pôdy, súťaží v orbe konským záprahom, ale aj na prehliadku poľných pokusov a odborné semináre.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., ako jeden zo 144 vystavovateľov si pre návštevníkov výstavy pripravil expozíciu s názvom Príspevok krajinných ekológov k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva. Prostredníctvom posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov pracovníci ústavu prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Z prezentácií z oblasti ekologického a precízneho poľnohospodárstva návštevníkov zaujali nielen metodické postupy krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj metodiky monitoringu historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a územných systémov ekologickej stability, ktoré patria k praktickým nástrojom na ochranu biodiverzity a stability poľnohospodárskej krajiny. Upútali aj ukážky využitia predpovedného systému na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE v spolupráci s maďarskými kolegami a rovnako aj spôsoby využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, detekciu pôdnych podmienok a detekciu vývoja a poškodenia porastu. Priestor stánku poslúžil aj na rozhovory s farmármi na aktuálne témy, ktoré slovenskí poľnohospodári riešia vo svojej poľnohospodárskej praxi. Veríme, že ÚKE SAV, v. v. i., svojou účasťou prispel k vysokej odbornej úrovni  celého podujatia.

 

Text: Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: Edita Adamčeková, ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články