Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rokovanie akadémií V4

Rokovanie akadémií krajín V4 a Slovinska v Budapešti v znamení solidarity s Ukrajinou

31. 5. 2022 | videné 568-krát

Tradičné stretnutie predstaviteľov akadémií V4 doplnené tentoraz o delegáciu Slovinskej akadémie vied a umení sa uskutočnilo 26. – 27. mája 2022 v priestoroch Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Hlavnými témami boli úspešnosť jednotlivých krajín v projektových výzvach ERC, pomoc ukrajinským vedcom, iniciatívy v oblasti podpory kariérneho rozvoja mladých vedeckých pracovníkov, úspechy akadémií V4 a Slovinska v oblasti výskumu infekčných chorôb s dôrazom na COVID-19, ako aj využívanie špičkovej európskej výskumnej infraštruktúry zameranej na vývoj nových terapií a liečiv.

SAV bola zastúpená početnou delegáciou v zložení Pavol Šajgalík, Zuzana Panczová, Tomáš Hromádka, Karol Marhold, Miroslav Morovics, Zuzana Hrabovská a Kristína Boršová z BMC SAV, v. v. i., ktorá reprezentovala našu akadémiu v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov V4. K. Boršová vystúpila s prezentáciou na tému Vývoj a klinická validácia nových diagnostických súprav RT-PCR a nové metódy sekvenovania jednotlivých variantov vírusu SARS-COV-2.

Prezentácia pripravená Z. Panczovou sa týkala reakcie SAV na konflikt na Ukrajine. Okrem informácií o verejných vyhláseniach vedenia SAV voči ruskej agresii a prijatých opatreniach rušiacich bilaterálnu vedeckú spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom uviedla konkrétne údaje o pomoci ukrajinským kolegom pri hľadaní zamestnania a zabezpečení dočasného ubytovania. V rámci témy Overené postupy – inštitucionálne stratégie na zvýšenie výkonnosti boli predstavené dve mobilitné schémy SASPRO 2 a IMPULZ, ktoré SAV aktívne využíva pri získavaní špičkových výskumných pracovníkov zo zahraničia a Slovákov, ktorí pracujú na zahraničných pracoviskách a chcú sa vrátiť na Slovensko. Štipendisti programu IMPULZ sa budú počas riešenia projektov uchádzať o získanie financií v rámci Horizontu Európa a najmä ERC. Tomáš Hromádka popísal úlohu a prínos ústavov SAV v prebiehajúcej pandémii ochorenia COVID-19. V ďalšom príspevku sa venoval činnosti SAV pri poskytovaní pomoci ukrajinským vedcom a ich rodinám. Informoval tiež o konkrétnych formách podpory doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v SAV.

Na záver prijali účastníci stretnutia Spoločné vyhlásenie akadémií vied Visegrádskej skupiny k vojenskej agresii proti Ukrajine a podpore pre ukrajinských vedcov. Text vyhlásenia v anglickom jazyku prinášame v prílohe v plnom znení.

 

Text: František Fundárek, Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV

Foto: MTA Kommunikáció

Súvisiace články