Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

DoktoGrant

Otvorená je 4. výzva programu DoktoGrant

2. 6. 2022 | videné 954-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje dnes – 2. júna 2022 – 4. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzva na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu je zverejnená na stránke SAV aj na domovskej stránke programu.

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) je aktivitou SAV, ktorej zámerom je podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. V tretej výzve programu bolo podporených 36 žiadostí o grant z 20 ústavov SAV.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant v 4. výzve programu je 31. augusta 2022.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant nájdete na webstránke programu.

 

Spracovala: Veronika Baňkosová, Odbor vedy a výskumu ÚSAV

Súvisiace články