Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzi hlavnými činnosťami novej kancelárie bude informovanie o výzvach a podmienkach podávania projektov rámcových programov. Zabezpečená bude tiež podpora a konzultácie pri ich príprave a podávaní, ako aj následnej realizácii úspešných projektov

Na SAV vznikla Kancelária na podporu európskych projektov

26. 4. 2022 | videné 682-krát

Organizácie SAV môžu od apríla 2022 využívať služby novovytvorenej Kancelárie na podporu európskych projektov, ktorú založil Odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Aktivity kancelárie chcú pomôcť zvýšiť úspešnosť ústavov SAV v získavaní projektov programu Horizont Európa. Kancelária bude poskytovať informačnú a metodickú pomoc, efektívne sieťovanie a praktické rady pri príprave žiadostí a realizácii medzinárodných projektov.

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., informuje, že medzi hlavnými činnosťami kancelárie bude informovanie o výzvach a podmienkach podávania projektov rámcových programov. Zabezpečená bude tiež podpora a konzultácie pri ich príprave a podávaní, ako aj následnej realizácii úspešných projektov.

„Naším cieľom je znížiť administratívnu záťaž vedeckých pracovníkov, zvýšiť počet a zlepšiť kvalitu podávaných projektov do medzinárodného programu Horizont Európa. Pri týchto projektoch je síce nižšia úspešnosť ako v národných programoch, pre našich vedcov je to ale skvelá príležitosť dostať sa medzi špičku európskeho výskumu. Rámcové programy EÚ založené na medzinárodnej spolupráci výskumných tímov vedú k vyššej kvalite ich publikačných výstupov, otvoria našim ústavom cestu k internacionalizácii, zaujímavým finančným zdrojom a nepochybne vedú k získaniu prestíže a uznania,“ dodáva P. Samuely.

Ústavy a centrá SAV môžu Kanceláriu na podporu európskych projektov kontaktovať na adrese: EUprojekty@savba.sk

 

Spracovala: Dominika Zsapková Haringová, Kancelária na podporu európskych projektov

Foto: Natália Feriančeková, OVV SAV

Súvisiace články