Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Alexandra Strelcová

SAV je otvorená mladým vedeckým talentom

5. 2. 2022 | videné 839-krát

Experimentálny výskum v oblasti kardioprotekcie ponúka neustále nové strategické postupy, ktoré významnou mierou prispievajú k úspešnej liečbe a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Držať krok s modernými trendami v oblasti zabezpečenia prežívania srdca v podmienkach jeho patologickej záťaže si vyžaduje významnú pozornosť a štúdium.

Rovnaký názor zdieľa aj talentovaná študentka 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandra Strelcová, ktorú problematika ochrany srdca veľmi zaujíma, dokonca sama sa túži stať v budúcnosti lekárkou. Inšpiráciu pre štúdium kardioprotektívnych mechanizmov s využitím nových a perspektívnych metodických prístupov našla v článku časopisu Nature. V spolupráci s Dr. Miroslavom Ferkom a doktorandkou Natáliou Andelovou z Ústavu pre výskum srdca, CEM SAV, v. v. i., sa jej naskytla možnosť pomocou LC-MS proteomických analýz na úrovni srdcových mitochondrií ponoriť do tajov objasnenia signálnych dráh proteínov energeticky zaťaženého myokardu. Dosiahnuté výsledky bude prezentovať na projektovej časti biologickej olympiády. „Myslím si, že energetika srdca na úrovni proteínov je stále neprebádaná oblasť výskumu. Predmetom môjho projektu je zatriediť identifikované proteíny srdcových mitochondrií do skupín podľa funkcií, ktoré vykonávajú a následne určiť tie, ktorých zmeny súvisia s udržaním funkcií energeticky zaťaženého myokardu,“ objasňuje študentka Alexandra.

Teší nás iniciatíva a záujem zo strany žiakov riešiť náročnejšie úlohy, ktoré im, ale aj nám rozširujú oblasť poznania, ako aj všeobecného rozhľadu. Alexandra tým získa komplexné poznatky a potrebné zručnosti k danej problematike. Práve tieto atribúty tvoria základ pre riešenie systémového programu pre rozvoj komplexného poznania a kritického myslenia žiakov, do ktorého realizácie sa v spolupráci s MŠVVaŠ SR zapojilo päť ústavov SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v .i., Chemický Ústav SAV, v. v. i., Ústav polymérov SAV, v. v . i., Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.“, upresňuje Dr. M. Ferko.

Text: Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, v. v. i.

Foto: Alexandra Strelcová

Súvisiace články