Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na pódium počas besedy - zľava prof. Štefan Luby, Jiří Grygar, prof. Jaromír Pastorek, prof. Július Krempaský a moderátor podujatia Karol Petrík. Vpravo hore na premietacom plátne práve vidíte tvár známeho lovca slnečných zatmení Vojtecha Rušina z Astronomického ústavu SAV, vľavo záber on-line z televíznej kamery - práve rozpráva prof. Štefan Luby.

Potlesk na otvorenej scéne slovenským vedcom...

24. 11. 2009 | videné 2150-krát
V trenčianskom kine Hviezda sa v sobotu 21. novembra uskutočnil II. ročník Metamorfóz – cyklu vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými predstaviteľmi vedy – a nielen slovenskej.

Druhý ročník sa niesol pod názvom Metamorfózy 2009 – Vesmírna Odysea a bol venovaný najnovším poznatkom astrofyziky a kozmológie pri výskume nášho vesmíru v rámci Medzinárodného roka astronómie 2009. Preplnená kinosála privítala významného biochemika, predsedu SAV prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., bývalého dlhoročného predsedu SAV prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV, ďalej prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako aj legendu popularizácie vedy zo zahraničia, RNDr. Jiřího Grygara, CSc. z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR – takže môžeme doplniť informáciu z titulku aj o potlesk pre tohto, na Slovensku mimoriadne známeho a často vítaného českého popularizátora.

Pred preplneným hľadiskom kina sa postupne odvíjal príbeh zrodu aj vývoja nášho vesmíru, vzniku planét, záhad vzniku života, ale aj celého ľudského poznania, v ktorom zrejme ešte len stojíme na začiatku dlhej cesty. Ako vznikol súčasný vesmír, slnečné sústavy, planéty, akými metódami hľadáme planéty vo vzdialených slnečných sústavách, aké podmienky musia spĺňať, aby na nich mohol prípadne vzniknúť život, sme vo vesmíre sami, alebo môžeme predpokladať existenciu iných civilizácií. A samozrejme množstvo ďalších mimoriadne zaujímavých otázok, na ktoré dnes vieme odpovedať, alebo čakáme na odpovede od budúcich rozsiahlych a náročných skúmaní...

Trenčianske publikum svojím aktívnym podielom aj vytrvalosťou v tento sobotný večer potvrdilo, že so záujmom o vedu zo strany verejnosti nie je to na Slovensku také zlé, ako by tomu istý nezáujem médií nasvedčoval. Po takmer troch hodinách besedy mnohí boli vari aj sklamaní, že práve na ich otázky už nezostal čas – našťastie Metamorfózy sa nekončia, môžeme sa tešiť na ďalšie ročníky a podobné besedy, vďaka neziskovej organizácii Pansophia so sídlom v Trenčíne, ktorá vznikla za účelom poskytovania a šírenia informácií zo všetkých prírodných aj humanitných odborov laickej i odbornej verejnosti, s hlavným zameraním na deti a mládež.