Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Ivan Plander v októbri 2006 na oslave 50. výročia vzniku Ústavu informatiky SAV.

Profesor Plander 80 ročný

17. 9. 2008 | zhliadnuté 3058-krát
Spoluzakladateľ a dlhoročný riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky (dnes Ústav informatiky) SAV Ivan Plander sa dožíva 80 rokov.

Dlhoročný pracovník SAV, spoluzakladateľ a neskôr riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnešný Ústav informatiky SAV), zakladateľ a prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. sa v stredu 17. septembra 2008 dožíva v plnej pracovnej sviežosti vzácneho životného jubilea - 80 rokov.

Profesor Plander vyvinul a v roku 1958 uviedol do prevádzky prvý slovenský analógový počítač na riešenie problémov dynamických systémov. Hoci v školskom roku 1958/59 nám na Elektrofakulte SVŠT prednášal predmet Technická mechanika, už v tom istom roku sme boli aj na exkurzii v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV na Koceľovej ulici, kde nám vysvetľoval ako funguje jeho analógový počítač. Odvtedy prešlo rovných 50 rokov, ale ten zvláštny večer v jeseni 1958, s tajomným bielym strojom a našim učiteľom, si pamätám dodnes.

V rokoch 1966 - 1969 viedol Ivan Plander úlohu základného výskumu Výskum rýchleho programového procesora. Vzhľadom k jej úspešnému vyriešeniu získal v Prahe pre Ústav technickej kybernetiky (ÚTK) SAV projekt aplikovaného výskumu s cieľom navrhnúť a realizovať počítačový systém pre riadenie procesov pod názvom RPP-16 (Rýchly programový procesor 16 bitový). Projekt bol riešený v rokoch 1969 - 1973 pod vedením vtedy docenta Plandera. Súčasťou tejto úlohy bolo aj vybudovanie Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline a továrne na počítače Tesla Námestovo, ktorá prvé tri kusy vyrobila už v roku 1974. Neskôr bolo vyrobených vyše 100 počítačov RPP-16, inštalovaných v rôznych prevádzkach, napr.: Riadenie vážskych kaskád, Energodispečing Žilina, Důl Staříč, JZD Slušovice, ZVL Kysucké Nové Mesto, Elektráreň Čierny Váh a v mnohých ďalších. V tomto období sa vyvíjalo aj základné a aplikačné programové vybavenie a začal enormný rozvoj informatiky na Slovensku. Ivan Plander bol koordinátorom tohto veľkolepého projektu, ktorý bol originálnym, nekopírovaným riešením.

V roku 1978 prišiel s ideou robotizácie a stal sa riaditeľom Ústavu technickej kybernetiky SAV, ktorým bol do roku 1989, kedy mal ÚTK SAV už približne 500 zamestnancov a venoval sa okrem robotiky aj umelej inteligencii, spracovaniu obrazov, návrhu počítačových a databázových systémov a návrhu elektronických obvodov s výstupom do výroby v TESLA Piešťany. Po objavení sa prvých počítačov PC dokonca vyvinul aj vlastnú variantu PC. To všetko sa dialo za železnou oponou a napriek izolácii sa na ÚTK darilo postupovať vpred aj v tejto mimoriadne rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti.

Vďaka usilovnej vedeckej a manažérskej práci prof. Plandera sme my, jeho žiaci nestáli po prestrihnutí drôtov pri Devíne s otvorenými ústami pred "zázrakmi západu", ale boli sme okamžite rovnocennými partnermi, pripravenými na spoluprácu.

Nasledovné roky zaviedli profesora Plandera do Trenčína, kde "z ničoho" vybudoval Trenčiansku univerzitu a stal sa jej prvým rektorom. Pri 10-tom výročí tejto univerzity mu bol 31. októbra 2007 udelený titul Dr.h.c. a čestný titul emeritného rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ivan Plander pracuje v súčasnosti ako profesor na Katedre informatiky Fakulty mechatroniky TnUAD a prednáša moderné paralelné výpočtové systémy a algoritmy. To dokáže preto, lebo sa od skončenia vysokoškolského štúdia venuje neustále aj pedagogickej činnosti.

Profesorovi Planderovi sú okrem mňa vďačné celé zástupy informatikov, výskumníkov, vedcov, riaditeľov, manažérov, technikov, konštruktérov i programátorov za to, že dnes aj jeho zásluhou vieme "o čom to je". A nielen po odbornej stránke. Ale, že vieme najmä to, že k technickým a vedeckým schopnostiam sa dá prísť len tvrdou poctivou a dlho trvajúcou prácou, k čomu nás on vždy viedol.

Veľa zdravia, pán profesor!

Štefan Kohút
v Bratislave 17. 9. 2008

Foto: archív