Aktuality

V rámci Týždňa vedy a techniky sa do aktivít zapojí až 49 ústavov SAV

Vložil(a): M. Španková, 26.10.2015, videné 1084-krát

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s CVTI a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

 

V rámci Týždňa vedy a techniky 2015, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 9. – 15. novembra  sa  zapojí do aktivít až  49  ústavov Slovenskej akadémie vied, prostredníctvom Dní otvorených dverí, prednášok, či seminárov.

 

Z technických vied matematici odpovedia na otázku, či vedia mravce matematiku. Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach predstaví svoje vedecko – technické exponáty. Naši poprední archeológovia budú rozprávať o Slovanskej a stredovekej Nitre. Ústav informatiky má v programe simuláciu požiarov, či analýzu a syntézu reči. Ústav vied o Zemi predstaví zemetrasenia na Slovensku.

 

Lekárske a biologické vedy prinesú témy o botanike, či  ako funguje náš mozog. Ústav molekulárnej biológie predstaví úlohu antibiotík v téme Človek verzus baktérie, Ústav pre výskum srdca bude mat prednášku k problematike kardiovaskulárnych ochorení, Ústav polymérov  predvedie názorné ukážky z ich kuchyne - napríklad aj ako horia plasty. Parazitológovia z Košíc budú hovoriť o kliešťoch v mestách, alebo pri mori,  farmakológovia o ceste k novému lieku. Chemický ústav pripravil exkurzie do zaujímavých, kvalitne vybavených laboratórií a tému sladké tajomstvo života.

 

Vedy o človeku, spoločnosti a kultúre prinesú prednášky ako rómske štúdie (Ústav etnológie SAV) a experimentálna psychológia odpovie na otázku: Kto sa bojí očkovania a moderných technológií? Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV oslávi 200. výročie narodenia svojho patróna aj v rámci Dňa otvorených dverí. Sociológovia pripravili zaujímavé prednášky o práci s dátami o sčítaní obyvateľov.

Ostatné informácie na http://www.tyzdenvedy.sk/.  

Príloha

Príloha