Podujatia

Diskusia historikov na tému dôstojníckych súbojov a poľných kurátov v 19. storočí

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 21.11.2017, videné 370-krát

V cykle prednášok s diskusiou Historia magistra usporiada Historický ústav SAV v spolupráci s Univerzitnou knižnicou ďalšie stretnutie s vedeckými pracovníkmi Historického ústavu SAV o ich tvorbe a výskume na tému:

Armáda a spoločnosť v „dlhom“ 19. storočí
(Dôstojnícke súboje a poľní kuráti)
 
dňa 30. novembra 2017 o 17.00 hod. v prednáškovej sále UK (Ventúrska 11, Bratislava).
 
Hosťami novembrového stretnutia sú historici:
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.,
PhDr. Daniela Kodajová, PhD.
PhDr. Elena Mannová, CSc.
 
Podujatie je určené nielen pre historikov, ale aj pre širšiu zaujatú verejnosť.