Podujatia

Sympózium literárnovednej slovakistiky,

Vložil(a): S. Ščepán, 15.11.2017, videné 351-krát

V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave uskutoční 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré usporiadajú Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ďalšími partnermi.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ako aj v širšom interdisciplinárnom a komparatívnom rámci. Hlavným podujatím Sympózia je vedecká konferencia Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky doma a vo svete, ktorá sa uskutoční v stredu 22. novembra 2017. Okrem nej usporiadame ďalšie vedecké konferencie a semináre, ktoré zohľadňujú niektoré aktuálne výskumné témy Ústavu slovenskej literatúry SAV: Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 (pondelok 20. 11. 2017), Kázne a reči (utorok 21. 11. 2017), Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia (štvrtok 23. 11. 2017) a Spisovateľ a jeho sociálna rola (piatok 24. 11. 2017).

Príloha

Logo Sympozium.jpg