Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD.

Národné projekty

* Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)

Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)

Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ