Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Spoločenská dôvera na Slovensku
Social trust in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ