Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Marek Barta PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Odumieranie jaseňov: pôvodcovia a stratégia ochrany
Ash dieback: the causal agents and disease control strategy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kádasi-Horáková Miriam PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ