Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

JUDr. Ľubomír Zlocha PhD.

Národné projekty

Právna regulácia nekalej súťaže v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku a v členských štátoch EÚ

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Zlocha Ľubomír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ