Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Michal Halaj - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HALAJ, Michal - MATULOVÁ, Mária - ŠUTOVSKÁ, Martina - BARBORÍKOVÁ, Jana - KAZIMIEROVÁ, Ivana - FRAŇOVÁ, Soňa - PŘIBYL, Pavel - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Chemico-physical and pharmacodynamic properties of extracellular Dictyosphaerium chlorelloides biopolymer. In Carbohydrate Polymers, 2018, vol. 198, p. 215-224. (5.158 - IF2017). ISSN 0144-8617. Typ: ADCA
  • HALAJ, Michal - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - JANTOVÁ, Soňa - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Biopolymer of dictyosphaerium chlorelloides - chemical characterization and biological effects. In International Journal of Biological Macromolecules, 2018, vol. 113, p. 1248-1257. (3.909 - IF2017). ISSN 0141-8130. Typ: ADCA
  • HALAJ, Michal - CHVÁLOVÁ, Beáta - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Searching for microalgal species producing extracellular biopolymers. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, p. 2673-2678. (0.963 - IF2017). ISSN 0366-6352. Typ: ADDA
  • HALAJ, Michal - TURJAN, Jozef - CEPÁK, Vladislav - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter. Microalgae as producers of extracellular biopolymers. In Czech Chemical Society Symposium Series 5: 70. sjrzd českých a slovovenských chemických společností, Zlín, 9. - 12. září 2018. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2018, vol. 16, 9P-03, p. 430. ISSN 2336-7202. Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus