Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Tomáš Krajčovič, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HAKAROVÁ, Marietta - BUČKO, Marek - KRAJČOVIČ, Tomáš - GEMEINER, Peter. Imobilizácia celobunkových biokatalyzátorov pre produkciu bioaktívnych látok pomocou Baeyer-Villigerovej biooxidácie. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 157-162. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
  • KOSZAGOVÁ, Romana - KRAJČOVIČ, Tomáš - PALENČÁROVÁ, Klaudia, Talafová - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - POSPISKOVÁ, Kristyna - ŠAFARIK, Ivo - NAHÁLKA, Jozef. Magnetization of active inclusion bodies: comparison with centrifugation in repetitive biotransformations. In Microbial Cell Factories, 2018, vol. 17, p. 139-146. (3.831 - IF2017). ISSN 1475-2859. Typ: ADCA
  • KRAJČOVIČ, Tomáš - BUČKO, Marek - GEMEINER, Peter. Immobilization of viable whole-cell Baeyer-Villiger monooxygenase in polyelectrolyte complex beads. In Proceedings of the 45thh Blahušiak, M. - Mihaľ Mário (eds.): International Conference of SSCHE, Tatranské Matliare, May 21-25, 2018. - Bratislava : Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 55. ISBN 978-80-89597-89-5. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus