Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína** - GALVÁNEK, Dobromil - BARÁNKOVÁ, Zuzana - DÚBRAVKOVÁ, Daniela - HALADA, Ľuboš - JANIŠOVÁ, Monika - MELICHER, Jakub - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - ŠIRKA, Pavel - ŠPULEROVÁ, Jana - TURISOVÁ, Ingrid - UHLIAROVÁ, Eva - ŠKODOVÁ, Iveta. How EU CAP subsidies affect species composition of mesic meadows in Slovakia, Central Europe. In European Vegetation Survey: Methods and approaches in a changing environment : Book of abstracts. 1. ed. - Rome : Sapienza University of Rome, 2023, p. 174-175. (Conference of the European Vegetation Survey : scientific conference) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus