Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Holeščák PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* ARPSAS - Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

* Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch.
Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
* Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ