Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Dátum a miesto narodenia: 10. 7. 1970, Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: SR
ZAMESTNANIE:
2013 - člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied

Ústav politických vied SAV
- samostatný vedecký pracovník (od r. 2005)
- vedecký pracovník (2003 - 2005)
- odborný pracovník (1999 - 2003)
- doktorandské štúdium (1996-1999)

VZDELANIE:
1988 - 1994 - Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava (Filozofická fakulta, odbor slovenský jazyk a literatúra - dejepis), Mgr. (1994)

2002 - 2003 - Štipendium Lane´a Kirklanda, Varšava (Poľsko), organizátori: Fulbright Commission in Poland – Polish-American Freedom Foundation, zameranie? zahraničná politika Poľska. Varšavská univerzita, Inštitút východnej Európy

1996-2003 - Ústav politických vied SAV - doktorandské štúdium, PhD. (2003)
Téma práce: Slovenská literatúra a moc v druhej polovici 50. rokov

Jazyky: anglický, nemecký, ruský, srbský, bieloruský, ukrajinský, poľský