Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Dušan Gálik, CSc.

podpredseda SAV pre zahraničné styky
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 2 57510 180