Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HANZEL, Ondrej - LENČÉŠ, Zoltán - KIM, Young-Wook - FEDOR, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Silicon carbide - graphene composites with high functional properties. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 27. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
  • HANZEL, Ondrej - LENČÉŠ, Zoltán - KIM, Young-Wook - FEDOR, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Silicon carbide - graphene composites with high thermal and electrical conductivity. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 64. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
  • HIČÁK, Michal - MEDVECKÝ, Ľubomír - HNATKO, Miroslav - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - TATARKOVÁ, Monika - LENČÉŠ, Zoltán** - ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol. 19, no. 2, p. 882-892. (2021: 2.328 - IF, Q2 - JCR, 0.388 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1546-542X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.13908 Typ: ADCA
  • HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Surface bioactive silicon nitride modification by oxyacetylene flame treatment. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 65. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
  • HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Surface modification of Si3N4 - Y2O3 composites - optimisation of oxyacetylene torch conditions. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 24. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
  • LENČÉŠ, Zoltán - RADWAN, Mohamed - PETRISKOVÁ, Patrícia - CZÍMEROVÁ, Adriana - BOHÁČ, Peter - ŠAJGALÍK, Pavol. Spinel-based ceramics for LEDs and photocatalytic applications. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 23. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
  • LENČÉŠ, Zoltán - HANZEL, Ondrej - ŠAJGALÍK, Pavol - KIM, Young-Wook. Silicon carbide ceramics with high thermal, electrical conductivity and other exceptional properties. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 85. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
  • ŠAJGALÍK, Pavol - CHENG, Zanlin - HAN, X. - ZHANG, Chengyu - HANZEL, Ondrej** - SEDLÁČEK, Jaroslav - ORLOVA, Tatyana - ZHUKOVSKYI, Maksym - MUKASYAN, Alexander S. Ultra-high creep resistant SiC ceramics prepared by rapid hot pressing. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 3, p. 820–829. (2021: 6.364 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.11.010 Typ: ADCA
  • ŠAJGALÍK, Pavol - LENČÉŠ, Zoltán - ZHANG, Chengyu - MUKASYAN, Alexander S. Rapid hot-pressed ultra-high creep resistant silicon carbide ceramics. In KERAMIK/CERAMICS 2022, 97. DKG Annual Meeting, virtual conference, 07.-09.03.2022 : Abstracts. - Köln, Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2022, p. 118. (KERAMIK/CERAMICS 2022. DKG Annual Meeting) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus