Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Hudec PhD.

Medzinárodné projekty

Egyptologický výskum lokality Tell el-Retábí v Egypte

Tell el-Retaba Joint Polish-Slovak Archaeological Mission

Doba trvania: 1.10.2013 -
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hudec Jozef PhD.


Národné projekty

* Na pomedzí. Hranice v živote a život v pohraničí starovekého Egypta

-

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. phil. Verešová Veronika

* Tradície a inovácie - formujúci činiteľ kultúrnej diverzity a vývoja civilizácií

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bucková Martina PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ