Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Iveta Formanková

Národné projekty

* Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom.

New methods of treating heart failure. Prevention of oxidative stress by molecular hydrogen.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ