Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Iveta Formanková

Odborný pracovník
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 5424