Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Anna Zahoranová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CIANCIA, Sabrina** - CAFARELLI, Andrea - ZAHORANOVÁ, Anna - MENCIASSI, Adrianna - RICOTTI, Leonardo. Pulsatile drug delivery system triggered by acoustic radiation force. In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020, vol. 8, art.no. 317, [14] p. (2019: 3.644 - IF, Q2 - JCR, 0.908 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2296-4185. Typ: ADCA
  • CVEK, Martin** - ZAHORANOVÁ, Anna** - MRLÍK, Miroslav - ŠRÁMKOVÁ, Petra - MINARIK, Antonin - SEDLACIK, Michal. Poly(2-oxazoline)-based magnetic hydrogels Synthesis, performance and cytotoxicity. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2020, vol. 190, art.no. 110912, [10] p. (2019: 4.389 - IF, Q1 - JCR, 0.929 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0927-7765. Typ: ADCA
  • ŠRÁMKOVÁ, Petra** - ZAHORANOVÁ, Anna - KELAR, Jakub - KELAR TUČEKOVÁ, Zlata - STUPAVSKÁ, Monika - KRUMPOLEC, Richard - JURMANOVÁ, Jana - KOVÁČIK, Dušan - ČERNÁK, Mirko. Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)- based coatings designed for biomedical applications. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, art. no. 9478, [13] p. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus