Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Lukáš Valášek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GLASA, Ján** - VALÁŠEK, Lukáš - WEISENPACHER, Peter - KUBIŠOVÁ, Tatiana. Improvement of modeling velocity of airflow created by emergency ventilation in a road tunnel using FDS 6. In Applied Sciences-Basel, 2023, vol. 13, no. 5, art. no. 2762. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app13052762 Typ: ADCA
  • GLASA, Ján - VALÁŠEK, Lukáš - WEISENPACHER, Peter - KUBIŠOVÁ, Tatiana. Model požiaru vegetácie v systéme FDS 6: výsledky testovania : Technická správa. Bratislava : Ústav informatiky SAV, v. v. i., 2023. 24 s. Typ: GAI
  • WEISENPACHER, Peter - VALÁŠEK, Lukáš - GLASA, Ján. Computing aspects of simulation based on conservation laws conducted on HPC cluster. In Computing and informatics, 2023, vol. 42, no. 1, p. 234-256. (2022: 0.7 - IF, Q4 - JCR, 0.196 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-9150. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/cai_2023_1_234 Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus