Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Lukáš Valášek PhD.

Medzinárodné projekty

* FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)

Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ