Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Michaela Mojžišová PhD.

Národné projekty

Poetiky súčasného scénického umenia

Poetics of contemporary performance art

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mojžišová Michaela PhD.

* Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Mišovic Karol PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ