Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Michal Rajňák PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* MAGBBRIS - Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Doba trvania: 1.3.2018 - 28.2.2021


Národné projekty

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
NANOELEN - Nanokvapaliny v elektrotechnike
Nanofluids in Electrical Engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ