Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Lenka Findoráková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922618
Fax: +421 55 7922604