Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Denisa Beňová Liszeková PhD.

Národné projekty

* Sgs-Glue - Molekulárno-genetická analýza glejového Sgs-sekrétu slinných žliaz Drosophila melanogaster a jeho biologických vlastností

Molecular-genetic analysis of salivary gland Sgs-glue secretion from Drosophila melanogaster and its biological properties

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ