Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marek Semelbauer PhD.

Národné projekty

* Ekológia pohlavného výberu

Ecology of sexual selection

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.

Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií - DECISION

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Semelbauer Marek PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ