Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák PhD.

Národné projekty

* Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok

Psychological aspects of adaptation to retirement

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ