Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miloš Rusnák, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KIDOVÁ, Anna - BABEJ, Ján - BARANČOK, Peter - RUSNÁK, Miloš - MÁČKA, Zdeněk. Riparian vegetation dynamics of the multi-thread river system in Slovak Carpathians. In Riverine landscapes as coupled socio-ecological systems : book of abstracts: 6th ISRS Symposium. - Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2019, p. 227. Dostupné na internete: <http://isrs2019.info/cms/index.php/book-of-abstracts.html>(Biennial Symposium of the International Society for River Science). Typ: AFG
  • RADECKI-PAWLIK, Artur - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - MANSON, Russell - RADECKI-PAWLIK, Bartosz. Gravel and boulders mining from mountain stream beds. In E3S Web of Conferences : conference of Civil Enginnering-Infrastructure-Mining. - EDP Sciences, 2019, vol. 106, art. no. 01005, p. 1-11. ISSN e2267-1242.(International Scientific Conference on Civil Engineering-Infrastructure-Mining). Typ: ADMB
  • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - PACINA, Jan - KIDOVÁ, Anna. Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed Ondava River in Outer Western Carpathians. In Area, 2019, vol. 51, no. 3, p. 549-560. (2.133 - IF2018). ISSN 0004-0894.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] BERTALAN, Laszlo - RODRIGO-COMINO, Jesus - SURIAN, Nicola - MICHALKOVA, Monika Sulc - KOVACS, Zoltan - SZABO, Szilard - SZABO, Gergely - HOOKE, Janet. Detailed assessment of spatial and temporal variations in river channel changes and meander evolution as a preliminary work for effective floodplain management. The example of Sajo River, Hungary. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. ISSN 0301-4797, 2019, vol. 248, art. no. UNSP 109277., Registrované v: WOS

  • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna. Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia = Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century. In Geographia Cassoviensis, 2018, roč. 12, č. 2, s. 195-211. (2018 - WOS, SCOPUS). ISSN 1337-6748. Dostupné na internete: <https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2018-12-2/5Rusnak_Kidova_195-211.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADNB
  • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. The potential of UAV photogrammetry for river morphology changes detection: avulsion channel evolution on the gravel bed river Ondava, Slovakia. In Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019 : book of abstracts. - Institute of Rock Structure and Mechanics CAS, v.v.i : Czech Association of Geomorphologists : Geopark Český Ráj, o.p.s., 2019, p. 52.(Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus