Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Dagmar Podmaková CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Cesta slovenského divadla od uzatvorenej k otvorenej spoločnosti
The pathway of Slovak theatre from a closed to open society
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Podmaková Dagmar CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ