Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Maroš Bella, PhD.

V roku 2006 som absolvoval Fakultu chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, kde som získal titul Ing. v odbore chémia. Následne som na tej istej fakulte v roku 2011 ukončil PhD. štúdium v odbore organická chémia pod vedením profesora Viktora Milatu. Počas doktorandského štúdia som strávil rok (jún 2008-máj 2009) v Syngenta Crop Protection Münchwilen AG vo Švajčiarsku, kde som sa podieľal na vývoji syntézy nových zlúčenín s namaticídnou aktivitou pod vedením Dr. Oliviera Loiseleura.
Potom som sa zamestnal na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied ako mladý vedecký pracovník v skupine Dr. Miroslava Koóša. V roku 2014 som získal podporný fond Štefana Schwarza pre mladých vedeckých pracovníkov. Nezávislú vedeckú kariéru na Chemickom ústave som začal ako samostatný vedecký pracovník v roku 2018. Náš výskum sa zameriava na dizajn a syntézu selektívnych inhibítorov Golgiho manozidázy II na báze sacharidových mimetík ako swainsonín a manostatín A. Tiež sa venujeme syntéze oligosacharidov a totálnej syntéze prírodných látok a ich analógov.