Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jaromír Petržala PhD.

Medzinárodné projekty

* INHAAR - Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie

International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers

Doba trvania: 1.10.2022 - 31.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* BSS - Prachové častice v slnečnej sústave

The birth of solar systems (PLANETS)

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.9.2027
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.


Národné projekty

* LIGHT-POLLUTION- - Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia

Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* Využitie pasívnych zariadení na transport denného svetla do budov

The use of passive devices for daylight transport into building interiors.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kómar Ladislav PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ